Billedet på sidehoved

Kirkebækskolen

Billedet på sidehoved

BørneLAP - BørneLæringsAktivitetsProfil

BørneLAP er et tværfaglige arbejdsredskab, som inddrager alle medarbejdere på Kirkebækskolen. 

Et barn – En plan skal sikre, at kommunikationen omkring eleverne tager udgangspunkt i et tværfagligt kompetent blik på ’barnet i centrum’.

BørneLAP har til formål at forene samtlige faggruppers iagttagelser og konklusioner omkring børnene, for på den måde at gøre netværket omkring børnenes undervisning, fritid og terapi tættest muligt, og den har til formål at sikre, at børnenes forældre bliver hørt i forhold til deres barns skole- og fritidshverdag.

Børnene på Kirkebækskolen har så komplekse problemstillinger, at det ikke giver mening at forstille sig at én enkelt faggruppe kan afdække disse problemstillinger og dække alle de behov de medfører for børnene.

BørneLAP stille faglige store krav til de enkelte faggruppers monofaglighed for at kunne lykkes. Det er vigtigt, at alle byder ind med deres fagligheds respektive bud på, hvad der skal til for, at barnet kan komme til at opleve det gode barneliv – som også rummer: Undervisning, fritid og terapi.

BørneLAP et ikke et statisk projekt men et dynamisk. Det betyder, at vi skal hjælpe hinanden med at forbedre den og gøre den endnu mere skarp på dens hovedopgave: At sikre at det  enkelte barn får det bedste skole-, fritids- og terapeutiske tilbud, det er muligt for os at tilbyde dem.

BørneLAP har sit eget logo. Det viser 4 små mænd, der kommer med hver sin brik, som de samler til et lille puslespil.  Brikkerne er forskellige og de små mænd er forskellige – men til sammen lykkes det dem at lave et puslespil. Det er sådan vi ser BørneLAP. Samtlige faggrupper omkring børnene er nødt til at bidrage med hver sig faglighed for at puslespillet omkring børnene kan lægges – det går ikke at der mangler én brik.

 

Forældre

Forældrene oplever:

  • et professionelt tilbud hvor de forskellige faggrupper har fælles fokus, i deres arbejde med barnets udvikling og læring

  • at den fælles skriftlige rapport giver et præcist billede af barnets udviklingsniveau og nærmeste udviklingszone

  • at det er tydeligere, på hvilke områder barnet udvikler sig

 

Det professionelle BørnLAP-team

Lærere, pædagoger, ergoterapeuter og fysioterapeuter oplever:

  • ejerskab af den fælles opgave, der er at fremme barnets, dannelse, udvikling og læring

  • sig professionelle og som en vigtig del af et team, der sammen løser opgaven

  • at deres faglige fokus koncentreres om barnets dannelse, udvikling og læring

  • at metoden giver et præcist og nuanceret billede af barnets udviklingsniveau og nærmeste udviklingszone

  • at have et fælles sprog omkring barnets dannelse, udvikling og læring

  • at arbejdet med målbare mål gør det tydeligere, på hvilke områder barnet udvikler sig