Billedet på sidehoved

Kirkebækskolen

Billedet på sidehoved

Kære læsere

Det er igen med stor glæde, at vi udsender Årsskrift for Kirkebækskolen.

Det har været et år, der har været præget af nyheder. Den nyhed, jeg her vil lægge særligt vægt på er, at de fortællinger og de billeder, I her får i gave fra alle os på Kirkebækskolen, er fortællinger om en sammenhængende skoledag, hvor lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere og terapeuter hen over hele skoledagen skaber kvalitative og sammenhængende forløb for skolens elever.

Når I læser, hvad klasserne fortæller om fra deres hverdag med eleverne, er det meget nemt at blive grebet, ført og fanget med ind i det meget spændende og udviklende læringsmiljø, vi har på skolen.

Samtlige klasser på skolen har med deres bidrag været med til at lægge det store puslespil, som vi kalder Kirkebækskolen, og hvor hver klasse er sin egen lille vigtige brik i den store helhed.  

Når I læser gennem årsskriftet, kan I helt sikkert se, hvor fint brikkerne passer sammen og danner stabile rammer og trygge vilkår for elevernes læring.

Vi har heldigvis en kultur med mange billeder og I får her en samling af de allerbedste billeder fra det skoleår, der snart er gået på Kirkebækskolen.

Jeg har tilbage at ønske jer god læselyst og god sommer.

Med venlig hilsen

Iben Goffmann, skoleleder

 

Ledelsens beretning

Det har været et travlt år med mange nye opgaver for os alle, men det har også været et skoleår, hvor vi sammen har taget nogle gevaldige kvantespring.

Allerede i eftersommeren 2013 stod det klart for os, at Ishøj Byråd ville træffe beslutning om at sammenlægge Kirkebækskolen og Fritidshjemmet Frihjulet. Og hurtigt derefter vedtog Folketinget den nye Skolereform, der skulle bane vejen for en mere sammenhængende skoledag for skolens elever. Alt sammen med virkning fra 1. august 2014.

Resten af skoleåret 2013-2014 stod derfor i forandringens tegn. Vi havde fået en gave og en opgave. Gaven var, at eleverne kunne få glæde af, at lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere og terapeuter kunne arbejde med deres fagligheder på nye måde. Opgaven var at få det til at ske.

Det er ikke nogen hemmelighed, at det har været en spændende, lærerig og ikke mindst anstrengende proces at nå hertil, hvor vi er nu, ved afslutningen af Skoleår 1.

Vi har gennem hele skoleåret være i tæt dialog med rigtigt mange af jer. Når vi har lavet så meget om på den skole, I sender jeres barn til, er der helt uundgåeligt noget, der kommer ”i vejen”. Skoledagen er blevet længere for alle eleverne og det har været en udfordring at få til at fungere i nogle familier, at jeres barn kom sent fra skole.

Vores oplevelse har været, at der langt hen ad vejen har kunnet opfindes en løsning, der kunne fungere tilfredsstillende.

Tak for jeres forståelse for, at vi ikke altid har været helt parat til at kunne svare på jeres spørgsmål, når I havde brug for at få et svar fra os.

Fra at være en skole og et fritidshjem skulle vi til at forstå os som én skole med en SFO. Fra at være grupper og klasser med tilhørende personalegrupper, skulle vi til at forstå os et team omkring en klasse.

Processen med at få sammensat teams tog tid. Der var mange hensyn, der skulle tages højde for. Skolens ledelse lagde det ud til medarbejderne at bidrage til dannelse af teams med udgangspunkt i hvilke medarbejdere, der var relaterede til hvilke elever. Og jeg må sige, at den seriøsitet medarbejderne lagde frem i den proces var beundringsværdig.

Der var bestemt mange hensyn at tage og mange hensyn at balancere af, inden vi kunne lukke af og offentliggøre de nye teams omkring klasserne.

Vi har efterfølgende foretaget nogle småjusteringer i personalesammensætningen i teamene, men vi har bevidst forsøgt at holde det i småtingsafdelingen – i erkendelse af, at det tager tid at skulle vænne sig til at skulle samarbejde med nye mennesker. Det skal der ro og fred og tid til.

Gennem hele processen med at opfinde den nye Kirkebækskole talte vi meget om, at vi ville lave det om, som ikke virkede, og det ville vi gøre hurtigst muligt. Vi skulle bare være sikre på, at vi ikke smed barnet ud med badevandet og kom til at fjerne noget af det gode og meningsgivende ved en fejl, blot fordi vi ikke var tålmodige nok i processen.

Da vi begyndte at kunne se en tydelig kontur af den nye virkelighed, kunne vi nemt se, at der var noget, som vi ikke havde haft en heldig hånd med i version 1.0.

Vi tog fat på en længere udforskning af, hvad det kunne være, der stod i vejen for os i forhold til at få vores hverdag på skolen til at virke endnu bedre.

I januar havde vi samlet alle de informationer sammen, så skolens ledelse følte sig sikker (nok) på, hvad det var, der skulle udvikles. Og sidste lørdag i januar 2015 var samtlige medarbejder på arbejde med at lave nye skoleskemaer, hvilket sikkert har udvirket, at en del af det, der ikke virkede godt nok, kom til at virke bedre.

På samme måde har vi arbejdet med trivslen på skolen, blandt medarbejderne.

Med udgangspunkt i skolens MED udvalg (MED udvalget koncentrerer sit arbejde omkring medindflydelse og medbestemmelse på skolen - et samarbejdsudvalg) har vi undersøgt trivslen blandt skolens medarbejdere. Ikke som normalt ved at spørgeskemaundersøgelse med afkrydsningsfelter, men ved samtale med alle medarbejder på skolen.

De svar og gode råd har vi samlet sammen og MED er lige for tiden i gang med at gøre det til et fælles indsatsområde på skolen til næste skoleår, at vi skal øge trivslen endnu mere.

Og igen er det en fornøjelse af få tilbagemeldingerne fra skolens medarbejder. Hvad enten det handler om, at der er noget, der BARE IKKE DUER, eller det er noget, der er velfungerende, er kommentarerne leveret med udgangspunkt i at ville bidrage til, at skolen bliver en endnu bedre skole for eleverne og en endnu bedre arbejdsplads for medarbejderne.

Det er en stærk holdindsats.

For eleverne har der selvfølgelig også været meget nyt at tage til sig. Skolereformen har været med til at sætte tydelig retning både for skolens arbejde og ikke mindst for organisering af skoledagen.

”Alle børn skal blive så dygtige som de kan”. Det er virkeligt et signalflag af format, Folketinget sendte til samtlige os, der er beskæftiget med undervisning og læring i den Danske Folkeskole. Og selvom vi af og til er ved at segne i den opgave, er vores mål og opgave klar og tydelig: Vi skal sikre, at alle elever på skolen lærer sig så meget, som det overhovedet er muligt, og at opgavens vigtighed fordrer, at vi alle skal løfte og støtte op om alt hvad vi kan, derfra hvor vi har vores daglige virke.

Heldigvis er det ikke spor nyt for os at tænke sådan. Kirkebækskolen har altid haft høje faglige ambitioner i forhold til elevernes læring og det vedbliver vi naturligvis med at have.

Tak til skolens medarbejdere for jeres bidrag og indsats i forandringsprocessen. Vi er kommet fra start. Vi er bestemt ikke færdige endnu. Der ligger stadig mange udfordringer og venter på os, men der er store forventninger til, hvad vi sammen kan udrette fremover.

Rigtig god sommer til jer alle.

På hele skoleledelsens vegne!!

Iben Goffmann, skoleleder

 

0.klasse

En solskinsdag i august måned mødte 6 forventningsfulde små nye elever op: Anders, Erika, Esma, Ida, Karoline og Yasin.

Det blev hurtig dejligt at møde og være sammen med nye som gamle venner.

Der var en masse nye ting, der skulle læres: nye sange, Petö og at gå i skole.

Vi har arbejdet med mange forskellige emner i årets løb bl.a. Pippi Langstrømpe, trekanter, firkanter og cirkler og arbejder nu med bondegårdens dyr.

Det er dejligt at starte en ny uge med svømning, og at arbejde med computer er også nyt og spændende.

Som basis for undervisningen arbejdes der på at udvikle og forbedre elevernes kommunikationsmuligheder, således at deres medbestemmelse og indflydelse på omverdenen optimeres.

Der arbejdes med totalkommunikation, hvor alle former for kommunikation og kommunikationshjælpemidler inddrages.

Ása, Line, Britta, Mia, Anette og Mitzi

 

1. klasse

Så er det skoledag. Hver morgen kommer: Hassan, Ahmet, Lucas, Enes, André og Janna,  som er elever i 1. klasse, glade ind fra bussen. På torvet starter dagen med fælles morgensang, og vi begiver os ned i klassen. Her starter dagen lige på og hårdt med morgenmøde siddende ved petö-bordet.

Siden starten af 0. klasse har rammen for morgenmødet været den samme, så alle har tjek på rækkefølge, hvornår det er deres tur osv. Det er trygt og forudsigeligt, men der er plads til sjov. Først skal alle ringe med morgenklokken og derefter er der navnesang, hvor hver enkelt elev skal trykke to gange på en ”step-by-step” på to givne tidspunkter i sangen. Så er der navneopråb med håndsoprækning. Næste punkt på dagsordenen er bamsen Bulder, der skal tjekke at vi sidder godt, hvorefter vi synger nogle petö-sange. Vi hører også hvad hver enkelt elev har lavet derhjemme dagen før, og til slut er der skema-gennemgang med konkreter til hver enkelt aktivitet. Her er bussen klart den mest populære konkret, som alle ser frem til kører rundt. Måske delvist fordi det signalerer, at morgenmødet er ved at være slut J Men her har eleverne også siddet koncentrerede sammen i mere end en halv time!

Herefter sidder vi og spiser lidt formiddagsmad, inden vi starter undervisningen i form af computer, svømning, folkedans, vores aktuelle emne osv.

Vi har lavet mange spændende ting i 1. klasse: Pippi Langstrømpe, Matematik og Farver, Min familie m.m. Her vil vi fortælle om emnet ” Bondegårdens dyr”, som vi har haft delvist sammen med resten af indskolingen. Hele indskolingen var på besøg på Bredekærgård og for at gøre det ekstra landmandslivs-agtigt, valgte vi at tage af sted en dag med heldagsregn J Ikke desto mindre var det en rigtig god tur. Der var en meget sød pige fra Ishøj Naturcenter, som gik rundt med os. Vi så bl.a. skotsk højlandskvæg ude på marken, men sjovest var nok besøget i stalden hos fårene og deres små lam. Her kunne dem som turde, komme helt tæt på. Høns var der også, og vi fik æg og rugemaskine med hjem, så vi kunne lave skolen om til hønsegård! Det var rigtig sjovt at følge processen, og vi så de små kyllinger komme ud af æggene, og holdt dem i et stort hamsterbur, så vi kunne tage dem op og nusse med dem.

Hver fredag er vi delt op i tre grupper på tværs af indskolingen. En gruppe arbejder med fåret, en gruppe med koen og en med hønsene. Der bliver arbejdet på mange forskellige måder med mange forskellige ting: Kartet uld, malket en gummihandske, spejlet æg, quizzet, sunget og meget mere.

Når vi har arbejdet med emnet i klassen, har vi denne gang gjort det to og to sammen med en voksen. Det har været rigtig godt og har givet en anden form for koncentration og ro. At vælge og svare på spørgsmål bliver alle i klassen bedre og bedre til, og dyrenes lyde har mange også fanget.

Sidst men ikke mindst har vi arbejdet med ”Svinedrengen” og iført os flotte kostumer.

Efter frokost har vi ofte den understøttende undervisning, som indeholder musik, leg, maling og andet kreativt.

Jakob, Molle, Annette, Maiken, Bozena, Camilla og Karin

 

2.-4. klasse

Her i klassen går Mark, Miilas, Nicklas, Casper, Frede og Eugen. Vi startede i august med at være i nye lokaler, nyt dagsskema og rytme og nye voksne. Pædagoger og lærere aftalte klare rammer for dagens indhold og daglige rutiner, så de blev hurtig lært af eleverne. Efter at sommerferiekufferten var pakket ud og talt om, så var emnet: Min familie. Alle elever havde lavet lektier og taget billeder fra deres familie med. Det var sjovt at tale om bedsteforældrene og fætre og kusiner, og lege ”far, mor og børn”.  Alle er stadig meget glade for Halliwick svømningen, så hver onsdag øver vi bl.a. at flyde, puste i vandet og lave fællesaktiviteter. På billederne kan I se, at vi så gerne vil i vandet, at vi underviser i vand i klassen, når bassinet er lukket J

I SFO tiden spiller vi spil fx ”Spasmager” og ”Klods Major”, synger og nyder udelivet med sand/ vandlege og cykelture. Når der spilles op til folkedans, så snører vi danseskoene.

Vi har i år fået et nyt fag: Madkundskab. Eleverne har bestemt, at vi skulle lave deres yndlingsretter og har fra første undervisningstime været top motiverede. Retten bliver præsenteret; så byder man ind med den mad, man vil lave. Vi har lavet spaghetti og kødsovs med dessert, friskpresset appelsinjuice, pølser og pommes frites med cola, lagkage m.m.

Vi arbejder tæt sammen med de andre klasser fra indskolingen. Hver fredag har vi musik, hvor vi spiller på instrumenter, danser og synger sammen. Eleverne er glade for hinanden og byder hinanden op til dans på kryds og tværs af klasserne. I frikvarteret finder de hinanden ude på gangene og spiller bold, leger med biler eller klodser, eller spiller på klaver sammen. Efter påskeferien har vi i indskolingen valgt at have værksteder tirsdag eftermiddag. Eleverne kommer på skift ud i alle værksteder: Krea/natur og teknik, sanse og udeværksted.

Desuden har vi i løbet af året haft to fælles emner: Pippi Langstrømpe og Bondegården, hvor eleverne selv har valgt sig ind på emnegrupperne. Pippi blev afsluttet med kaffeslabberas og at løfte Pippis hest (med Pippi). Bondegårdsemnet blev indledt med en tur på Ishøj Naturskole, hvor vi fik lov til at klappe de nyfødte lam, komme tæt på Højlandskvæget, se hønsene og kaninerne og låne en rugemaskine. Nu venter vi spændt på, om der kommer kyllinger ud af de æg vi fik!

Forfatterskabet om Ole Lund Kirkegaard var en hit blandt drengene. Vi lavede vores egen ”Slyngelklub” med hulen foran klassen. Der blev læst de sjoveste historier. Så hørte vi om ”Lille Virgil”, der bor i et hønsehus og drikker sodavand om morgenen, og får de sjoveste ideer. Vi byggede vores egen ”Lille Virgil” by og fandt på egne skøre historier, som vi optog på vores iPad, så eleverne kan høre dem i frikvarteret.

Her sidst på skoleåret evaluerer vi på ”Talking Mats” med eleverne, hvilke emner de kunne lide. Når de ser filmklip, konkreter og billeder fra emnerne, så viser de med deres mimik, lyde og kropssprog, at det har været interessante emner. Tit spørger eleverne os, ved hjælp af lag på deres talemaskiner eller samtalebøger, om vi kan huske et emne fra tidligere på året eller fra sidste år. Så finder vi et billede eller konkret frem, og taler og griner sammen.

Kirsten, Lene, Hülya, Rune, Aly og Astrid

 

5. klasse.

Mandag den 11. august slog vi dørene op til en ny Kirkebækskole. Væk var nu Fritidshjemmet Frihjulet og i stedet hed det SFO Kirkebæk.

Alle klasser havde fået et nyt team af voksne og således også hos os, hvor vi sagde velkommen til Vivian, Kristine og Jeanette. Vi fik også en ny elev i klassen, nemlig Rebecca, som vi dog kendte fra 2.-4. klasse. Dejligt med én til pige, så nu er vi 4 piger i klassen, nemlig: Nynne, Aysha, Kajsa og Rebecca og 3 drenge, nemlig:  Niels, Sami og Mads. Alle var spændte og sammen gik vi i gang med at sætte rammerne for hvordan 5. klasse skulle se ud og fungere.

Efter efterårsferien gik vi i gang med et stort anlagt emne om USA. Emnerne var mange; amerikansk ungdomskultur – før og nu, det amerikanske skolesystem, skikke og traditioner, mad og musik. Vi startede med at snakke om hele teenagebegrebet og ungdomsoprøret i 50´erne og 60´erne. Vi hørte musik fra før og nu og dansede til alt lige fra Elvis til gangsta rap. I slutningen af oktober etablerede vi sy- og sminkeværksted og gik i gang med fantastiske Halloween kreationer. Dette kulminerede i en ”Trick & Treat” fest, hvor vi klædte os ud og var rundt på hele skolen og skræmme livet af folk og få fyldt vores kurve med slik.

I november ”legede” vi amerikansk skole med Pre-school, Middle-school og High School. Der skulle afsluttes med eksamen hver gang for at rykke op i næste klasse. Nogle elever måtte ”gå om” og tage prøven igen, før de kunne få lov til at gå videre. Da alle omsider havde bestået High School, var det tid til ”Graduation” med kapper og hatte. Alle kom ind på inspektørens kontor og fik diplom og håndtryk, og endelig kunne vi smide hattene i vejret og juble. Det hele sluttede af med stor ”Promfest”. Drengene inviterede pigerne til ”Promfest” og hentede dem i ”limousine”. Pigerne var i deres fineste balkjoler og årets ”Prom – King & Queen” blev Mads, Rebecca og Kajsa.

Til det amerikanske High School miljø hører jo også cheerleading, amerikansk fodbold og et Marching Band. Alle var med til at spille fodbold og der blev lavet både Cheerleading Show og Marching Band for hele skolen. 

Man kan ikke forestille sig en ung amerikaner, der ikke på et tidspunkt har taget til ”The Mall” med sine venner. Derfor var det oplagt at tage sammen med 7. klasse til Copenhagen Mall (Fisketorvet). Her blev der shoppet og spist burgere og milkshakes på ”The President”.

Stærkt inspireret af denne oplevelse lavede vi vores egen Diner. Der blev serveret milkshakes, burgere og amerikanske pandekager tilberedt af piger i 50´er tøj og drenge i bar overkrop. Der blev talt amerikansk og betalt med dollars og det hele var en stor succes.

Det var syv uger med fuld knald på, men det var både sjovt og lærerigt.

Lene, Hanne, Rikke, Stephanie, Vivian, Kristine og Jeanette

 

7. klasse

En typisk skoledag i den nye skole kan se således ud: Rahul, Matilde, Sissel, Roza, Ursula og Oliver mødes på torvet til morgensang inden morgenmødet i klassen. Et lille frikvarter, hvor nogle kommer i Mey-walker, mens andre får noget at drikke. Så går vi i gang med emnet på årsplanen inden frokost og det lange frikvarter. Eftermiddagen varierer lidt, alt efter emne og muligheden for at være sammen med andre klasser.

Det var rigtig dejligt at gense eleverne og høre om deres ferieminder.

Så begyndte det nye skoleår for alvor med Scherfig temaet. Eleverne blev introduceret til Scherfigs junglemotiver og vi malede Scherfig-malerier via duppeteknik. De hørte om ”Det forsømte forår”, en af Scherfigs bøger, og vi så filmen. Vi holdt fernisering for resten af skolen.

Næste tema var kemi i hverdagen, hvor vi bl.a. prøvede at lave en regnbue via spejl og vand og mange andre sjove forsøg.

En smuttur til mulighedernes land; USA, indbefattede bl.a. et besøg på Fisketorvets diner og vi lavede vores egen; Rahuls diner. 5. klasse kom som gæster. Vi spillede amerikansk fodbold.  Vi syede Halloween-kostumer og optrådte sammen med 5. klasse i et Halloween-optog for resten af skolen. Vi hørte om det amerikanske skolesystem og blev testet, om vi kunne bestå eksamenerne for at rykke op. Vi hørte amerikansk ungdomsmusik og lærte om subkulturer.

Julen stod hurtigt for døren og det blev tid til julebag, juledekorationer og julegaveproduktion. Vi hyggede med julesange og så Luciaoptog på skolen.

Skolens fælles emne var om lys og mørke. Vi afholdt et rædselskabinet og inviterede dem, der turde. Det var en stor succes. Vi begyndte at øve skyggespil og valgte emnet Snehvide og de syv små dværge. Vi lavede kulisser og replikker. Vi så også et teaterstykke fra udskolingen om døden, de selv havde lavet.

Næste stop til udlandet var solens land, Japan. Vi hørte en japansk crooner synge sukiyaki. Vi lavede japansk ballondans, spiste med pinde, holdt te-ceremoni, klædte os ud i kimono og lavede vores eget husalter. Vi hørte om buddhisme og shintoisme. Vi lærte om jordskælv og eksperimenterede med pladetektonik og vulkaner. Vi skrev sedler til et ønsketræ og skrev vores egne haiku digte.

Foråret kom med planternes biologi. Vi såede frø, lavede frøbomber, forspirede og såede ud i kapilærkasser. Vi fulgte sommerfuglens udvikling fra larve, til puppe, til sommerfugl og satte dem fri. Vi eksperimenterede med mælk og frugtfarve til blomsterkort, samt tryk via blomsterskabeloner til kort m.m.

Årets sidste skoleemne er matematik, hvor vi bl.a. skal lave tællelege og billedlotteri.

Vi slutter skoleåret af med at klippe og klistre fotos til elevernes mapper og snakke om alle de gode oplevelser, vi har haft sammen i løbet af skoleåret.

Tak for et super godt år i 7. klasse.

Susan, Annette, Dena, Rune, Assia og Charlotte

 

7.-9. klasse

Nye tider… og en skolereform, der betød en lille ændring for klassen.

Klassen består stadig af 6 skønne børn, Sharon, Isabella, Gwen, Fatimah, Emil og Oliver og af 3 ligeså skønne medarbejdere Lene, Jytte og Anne. Klassen fik også en ny lærer Pia, som desværre måtte stoppe pga. sygdom.

Det nye er, at der ikke længere er et fritidshjemstilbud. I stedet er der kommet pædagoger i klassen og det blev Marie og Mette, som var så heldige at havne i 7.-9. klasse. Hver uge er der 3 timers SFO. En time tirsdag mellem 15-16 og to timer torsdag mellem 14-16.

I februar måtte vi desværre sige farvel til Marie, da hun stoppede. Til gengæld har vi været så heldige at få Birgitte i klassen i stedet.

Vi har været vidt omkring med emner i løbet af skoleåret.

Vi har haft om forfatteren Bjarne Reuter. Her har vi lært noget om, hvem han er og læst nogle af hans bøger og set nogle af filmene. Vi har bl.a. læst ”En som Hodder” og ”Tre engle og fem løver”. Da vi læste sidstnævnte bog, var der beskrevet et karneval. Det skulle vi selvfølgelig også prøve, så vi havde en dag, hvor vi var klædt ud og havde fest. Alle var meget flotte og fantasifuldt klædt ud, og vi havde en dejlig fest med sodavand, slikpinde og ostepops.

På Luciadag havde vi inviteret klassens forældre til morgenmad. Det var rigtig hyggeligt, og da vi havde spist, var alle på gangen for at se indskolingen gå Luciaoptog.

Efter jul havde vi om emnet ”Religion og ritualer”. Vi startede med at høre, hvad religion er og hvor mange religioner, der findes rundt om i verden.

Derefter havde vi mere fokus på Islam, Jødedommen og Kristendommen. Vi har ved hver af de tre religioner set på, hvad der sker, når man bliver født, døbt, konfirmeret, gift og når man dør. Det har været spændende at høre om, og vi har ”afprøvet” nogle af de forskellige ritualer i klassen. Vi har også været på besøg i Opstandelseskirken, hvor præsten fortalte om Kristendommen og dens ritualer, og vi besøgte en Synagoge, hvor en rabbiner fortalte om Jødedommen og dens ritualer, og vi så de flotte skriftruller.

Nu, hvor vi er gået ind i slutningen af dette skoleår, har vi nogle emner, der drejer sig om ungdom og det at være ung. Vi skal lave vores eget ungdomsblad, med brevkasse, tips til at sætte en sej frisure mm. Vi snakker også om, hvordan det føles, når man bliver forelsket, og læser ungdomsbøger om det at være gode venner og blive kærester.

Vi skal også have om identitet, hvor udgangspunktet vil være ”Hvilken musik kan jeg godt lide”. Vi skal jo til Sølund festivalen på lejrskolen i juni, så vi skal finde ud af, hvilke koncerter vi bare høre og hvilke koncerter, vi godt kan springe over. Vi glæder os rigtig meget til at komme af sted!

Anne, Lene, Jytte, Mette og Birgitte

 

9.a

Frederikke, Cecilie, Sarah, Annika, Hasan, Christine og Homan  kom tilbage fra sommerferien og tog glade imod deres nye voksne. De havde et stærkt sammenhold efter lejrskolen i Norge i maj sidste år og mange kommentarer blev udvekslet mellem dem. Mange gange var de inde på ”nostalgi” talesider med konfirmation og lejrskole, men de syntes også, at det var spændende, at der skete noget nyt.

Vi startede med Kontiki emnet, fordi vi havde været på Kontiki museet i Oslo. Vi læste en rigtig god børnebog, og så en film, vi havde købt på museet, som vi tog i små bidder krydret med forskellige konkrete indslag som fx partering af fisk og maling af sejl til flåden. Vi savede en del – også i balsatræ.

I gymnastiktimerne lavede vi skattejagt om emnet i det gode vejr. Vi tog på den Blå planet, og vi så på koralrev. Vores nye lærer vidste en hel masse om fisk. Vores ”strenge” lærere syntes, at vi skulle have en hel dag om ugen med skolefag, og her fik vi heldigvis kage i brøkregning og lov til at spille terningespil og spille om, hvem der skulle have hvilken slags opgaver. Vi lærte om klokken og især om brøker.

Vores pædagoger var glade for at tage på tur og ikke bange for at tage med toget, så vi fik nye oplevelser og mange ture: Til Tivoli og til et krudtmuseum, herunder McDonald’s. Vi havde emnet 1864, da serien var aktuel i DR, så vi så en del kanoner på museet inden burgeren.

I gymnastiktimerne havde vores terapeuter sagt, at det var godt, at vi lå på maven, og det har vi så fået gjort RIGTIG MEGET. Men det er nu hyggeligt, selv om det kan være svært, for vi kan ligge og se på hinanden, og vi kender programmet og ved, at det slutter med massage lige inden weekenden. Mmm.

Vi har haft computertimer hver uge og er blevet filmet til et oplæg og (nu igen) blevet meget berømte ;) Vi har også optrådt sammen med parallelklassen for hele skolen og haft flere andre emner.

Vi er blevet spurgt undervejs om, hvad vi syntes om de forskellige ting, vi har lavet. Det er noget, der hedder Talking Mats på engelsk og snakkemåtter på dansk. Vi sidder og bedømmer, hvordan vi har syntes om de forskellige ting, vi har lavet, og noget af det sjoveste er at se, at de andre kammerater har meget anderledes oplevelser af tingene end én selv. Det er godt at få snakket om, hvorfor nogen fx har svømning som topfavorit, mens andre synes, det er det værste.

Nu har vi fået en ny lærer, og hun kan synge rent som noget helt nyt i vores klasse! Vi er vilde med den nye emnesang. Vi har gjort forårsrent, og vi laver bålmad uden for. Vi har lært om sanser og lavet spiringsforsøg og storenørd forsøg. Ballonerne har fartet omkring ørerne på os, og det bliver sjovt at se, hvad de forskellige elever i klassen egentlig mente om det. Vi har også haft engelsk og hørt om ”Jack and the Beanstalk” og håber på, at vores pralbønneplanter overlever.

Vi er rigtig kede af, at vores gode ven Hasan skal flyttes til en anden klasse, han er jo den fødte hovedrolle til alle vores film og en stor personlighed i vores klasse. Vi håber, vi holder kontakten.

Margit, Lillian, Trine, Gülcan, Camilla, Hildur, Anline og Lene

 

9.b

Skoleåret startede med en fantastisk lejrskoletur til BERLIN!!!

 Pyh, sikke tidlig vi stod op den tirsdag, vi skulle af sted. Flyveturen gik fint og alle var rigtig dygtige til at flyve. Vi boede på et lækkert hotel nær ved Potsdamer Platz. Vi gik meget rundt i Berlin og vi så de sidste sammenhængende dele af muren. Der var mange hakker og huller i muren. Vi besøgte Checkpoint Charlie og fik taget billeder sammen med soldaterne. Vi var på Fassbender & Rauch og se på flotte chokoladeskulpturer og spise de mest fantastiske chokoladekager. Vi fik også besøgt Reichstag. Kuplen var så flot i solskinsvejr, og der var lyd- og lysoplevelser hele vejen, mens vi bevægede os op til toppen af kuplen. Vi nåede også lige lidt shopping inden turen (alt for tidligt) gik hjem til Danmark igen.

I første halvdel af skoleåret havde klassen også tilknyttet en pædagogstuderende, Rebecca. Alle pigerne var rigtig gode til at tage imod hende og blev ret hurtigt glade for hende. Ligesom hun bestemt blev for dem.

I december måned var vi på københavnertur. Det var en rigtig hyggelig tur, men den var også lidt kold og våd. Vi startede ved Kultorvet, og bevægede os ad Købmagergade til Højbro plads. Vi så og hørte Garden, som gik spillende gennem byen, og vi kiggede på en masse julepynt og mange forskellige boder med alt muligt. Vi endte turen på Hard Rock ved Tivoli. Her fik vi en dejlig og tiltrængt frokost.

Fællesemnet i januar var ”lys og mørke”. Her lavede vi teaterstykke sammen med 9.a over bogen ”Græd blot hjerte”. Vi snakkede om roller og eleverne var selv med til at vælge, hvad de gerne ville spille. Der blev lagt mange kræfter i at lave kulisser og at øve stykket og det endte med en flot forestilling, som blev spillet af to omgange for resten af skolen med stort bifald begge gange. 

I madkundskab har vi haft besøg af en vaskeægte kok, Ronni. Vi lavede Laks med rodfrugter, citron, honning og dild. Pigerne lyttede meget opmærksomt og arbejdede flittigt efter kokkens anvisninger. Vi lærte blandt andet, hvordan man fileterer en laks og laver champignonkartofler. 

I februar og marts blev det tid til elevernes individuelle projektopgaver. Mina havde valgt emnet Massage; Nadya Sanser og ungdom; Mette Svømning; Emma Genbrug og Esther Religion. Det bød på nogle sjove og lidt anderledes dage. Emma var på virksomhedsbesøg i Føtex og se, hvordan der så ud i flaskerummet. Alle var med Esther nede og besøge Opstandelseskirken. Mette prøvede hvordan det var at svømme med 9.a. Nadya lavede sansekasser og sørgede for McDonald’s mad til hele klassen, og Mina lavede et massageprogram, som alle fik lov at prøve. Alle eleverne afsluttede projektopgaven med nogle flotte fremlæggelser.

I april startede vi emnet ”Kroppen og kropsfunktioner”, her arbejdede vi med de forskellige dele af kroppen og hvordan den virker, og vi prøvede at få pulsen op. Vi kiggede på fårelunger, som Katrine pustede op, så vi rigtigt kunne se dem, og i madkundskab smagte vi på lever og hjerte.

Lisbeth, Bodil, Lone, Maiken, Karina og Mette

 

STU/Klub

I STU’en har vi ikke mærket så meget til den nye folkeskolereform, som resten af skolen. Noget nyt er, at vi har pædagogerne med i nogle af vores STU timer, men ellers ligner hverdagen sig selv med STU tid og Klub tid. Vi begynder dagen med en morgensamling, hvor vi inddrager nyheder både hjemmefra og ude fra samfundet; som da giraffen Marius blev slagtet i zoo, Dronningens 75 års fødselsdag og Danmarks befrielsesdag. 

Vi begyndte året med at skifte lokaler – de vante 3 lokaler blev skiftet ud med 2 lidt mindre. Sophie, Emma, Nila, Jonas, Maja, Frederikke, Magnus og Philip vænnede sig dog hurtigt til de nye omgivelser og den mindre plads. Klublokalet blev hurtigt pyntet med fede plakater af lækre drenge og smukke piger.

Vi startede med at snakke om ferieminder, men hurtigt måtte vi i gang med at træne til det store Glostrup stævne. Stævnet foregik på Glostrup Stadion i midten af september, og der var deltagere fra mange forskellige sjællandske STU’er. Det var en dejlig dag, hvor der blev hilst på gamle venner og konkurreret i bl.a. 60 meter løb og femkamp. Der var oven i købet guldmedaljer til flere af eleverne. Dagen sluttede med en kæmpe fest, god mad, musik og dans.

Efterfølgende havde vi emne om kroppen. Hvad sker der med den, når man bliver teenager/voksen? Vi målte hoveder, arme, ben, fingre mv. og måtte hurtigt konstatere, at det er nogle lange, unge mennesker, der går i STU’en. Imponerende 189 cm for den højeste unge mand i klassen – den bliver svær at slå.

Et af årets højdepunkter har været koncerten med Christopher i slutningen af oktober. Vi spiste lækker mad på skolen, inden vi kørte til Portalen i Greve. Det var en super fed koncert, og stjernen selv havde oven i købet tid til at komme ud og hilse på os efter koncerten. Der blev taget billeder af alle elever sammen med Christopher, som viste sig at være en rigtig sød fyr.

I starten af det nye år havde hele skolen emneuger om lys og mørke. Vi snakkede bl.a. om gyserfilm og så en masse uhyggelige klip fra både gamle og nye gyserfilm. Vi så klippene med og uden lyd for at finde ud af, hvordan det påvirkede klippet. For at det ikke skulle blive for uhyggeligt det hele, snakkede vi også om lys – sol og måne, dagens længde mv. Der blev også lavet forsøg med lys og mørke. Emneugerne sluttede af med teateroptræden på Torvet og fastelavn, hvor mange af eleverne var klædt ud som nogle af de uhyggelige figurer, som vi havde snakket om.

Årets ungdomsfest for de ældste klasser på skolen var super fed! I år var temaet mexicansk, med sombrero og falsk overskæg.

I løbet af året har vi besøgt både Frederikkes og Philips bosteder og hørt om, hvordan det er at flytte hjemmefra. Emma og Magnus har også besøgt de steder, hvor de skal gå, når de slutter i STU’en til sommer. Vi ønsker dem held og lykke med deres nye hverdage.

For Klubbens vedkommende har vi fået etableret Torsdagshygge med resten af udskolingen, hvor de unge laver aktiviteter på tværs af årgangene. Det er så fedt at mødes med de andre! Så vi har også lavet tirsdag til fællessang med dem, der lige har tid, fra de store klasser. Vi kan dog godt lave ting for os selv, og vi har jo heldigvis langt mere klubtid end resten af skolen, så vi finder på en masse sjovt. Vi har både ladet os inspirere af, hvad der er blevet lavet i STU’en, men vi lader oftest de unge mennesker bestemme selv.

Desværre har vi måtte tage afsked med en af vores klassekammerater, Philip, som døde i midten af marts. Vi har snakket meget om ham, hans gode humør og de gode minder, vi har om ham.

I slutningen af maj runder vi året af med at tage til Sjællandsfestival i Slagelse. To dage med masser af musik, fest og godt humør. Vi skal overnatte på en skole på luftmadrasser – ægte festival style J

Christine, Stine, Hjørdis, Britta, Anders, Ditte og Helle