Billedet på sidehoved

Kirkebækskolen

Billedet på sidehoved

Generel beskrivelse af terapien på Kirkebækskolen

Terapien på Kirkebækskolen består af syv ergoterapeuter og syv fysioterapeuter. Ergoterapeut og fysioterapeut arbejder tæt sammen omkring barnet, hvor vi med vores forskellige faglighed sætter barnet i fokus.

Alle elever i 0. - 10. klasse modtager undervisningsrelateret fysio- og ergoterapi. Desuden kan der tilkøbes vedligeholdende fysio- og ergoterapi til elever i 0. 10. klasse samt til eleverne i STU. Børnene i Børnehuset modtager vedligeholdende fysio- og ergoterapi.

Den undervisningsrelaterede terapi kan foregå en formiddag eller eftermiddag ugentligt feks. i forbindelse med madkundskab, gymnastik, svømning eller emnerelaterede fag. Terapeutdeltagelsen aftales i samarbejde med teamet i klassen.

Den individuelle vedligeholdende træning tager udgangspunkt i barnet på baggrund af undersøgelses fund og analyse. Den tilrettelægges i samråd med forældrene, efter barnets funktionsniveau, og er altid en terapeut til et barn. Træningen kan foregå alene eller i små grupper.
Årligt opsættes- og evalueres mål for barnets individuelle funktionsniveau og der arbejdes efter disse. 

Fysio- og ergoterapeuterne yder intensiv behandling af nyopererede børn ift hospitalernes genoptrænings plan. Operationens karakter og en faglig vurdering i samråd med lægen, er afgørende for, hvor længe indsatsen varer.

Børnenes udfordringer, er grundet deres hjerneskade, ofte komplekse og kræver en tværfaglig indsats. Der samarbejdes derfor med pædagoger, lærere, bandagister, sagsbehandlere, hjælpemiddelkonsulenter og læger, samt talepædagoger, synskonsulenter og psykolog ved behov.


Træningsfaciliteter på Kirkebækskolen

På Kirkebækskolen har terapien egen træningssal med diverse motoriske og sansestimulerende redskaber.

Skolen har varmtvandsbassin. Terapeuterne arbejder ud fra Halliwick principperne og det tilstræbes at alle elever svømmer én gang ugentligt.

Udendørs har vi en sansesti med forskelligt underlag, legeplads samt et ujævnt terræn at træne i. Vi råder over cykler, der tilgodeser ethvert funktionsniveau.

 

Vejledning af det pædagogiske personale

Terapeuterne har samtidig fokus på følgende:
 

  • At vejlede personalet i hensigtsmæssige arbejdsstillinger samt forflytninger.

  • At vejlede personalet i spisesituationer.

  • At vejlede personalet i pauseaktiviteter. Dette kan være stillingsskift, hvilestillinger og børnenes muligheder for selvstændighed.

  • At vejlede personalet i udgangsstillinger, der giver børnene mulighed for aktiv deltagelse i undervisningen.

  • At samarbejde med personalet om at medinddrage børnene i ADL-træning, hvor det vil være relevant.


CPOP og øvrige undersøgelsesmaterialer

Alle børn undersøges én gang årligt. Børn med cerebral parese (CP) undersøges med den danske fysio- og ergoterapeutiske CPOP protokol. Børn født i 2008 eller senere, med diagnosen cerebral parese, registreres én gang årligt i den nationale CPOP-database.

Børn med andre diagnoser undersøges med en tilsvarende protokol, som terapeuterne på Kirkebækskolen har udarbejdet.


Visioner og værdigrundlag
Vi arbejder ud fra et helhedsorienteret menneskesyn, og ønsker at give barnet så mange succesoplevelser som muligt, hvor både store og små oplevelser får betydning for den enkelte.

Gennem den fysio- og ergoterapeutiske tilgang stimulerer vi det enkelte barn til mest mulig selvhjulpenhed.

Vi understøtter, vedligeholder og muliggør det enkelte barns bevægelse, motivation og sansning, så barnet får de bedste forudsætninger for meningsfuld deltagelse, aktivitet og indlæring.