Billedet på sidehoved

Kirkebækskolen

Billedet på sidehoved

Målet med fysioterapien

Det fysioterapeutiske arbejde består i at træne og vedligeholde barnets funktionsniveau, samt at forhale funktions tab for den enkelte barn. Dette arbejde er forbundet med et tæt tværfagligt samarbejde og involverer at konkrete tiltag for det enkelte barn videreføres i klassen eller andre steder barnet færdes. Fysioterapeuterne har derudover særligt fokus på følgende, i både undersøgelse og træningen af barnet:

 • Udgangsstillinger

 • Neuromuskulær kontrol, herunder mobilitet og stabilitet

 • Respiration

 • Kroppens funktion og anatomi

 • Sanseintegration

 

Undervisningsrelateret terapi

Fysioterapeuten indgår ugentligt på klassen i eksempelvis emne-, idræts- eller svømmetime.

I den undervisningsrelaterede terapi er fokus på barnets forudsætninger for at deltage i undervisningen, herunder

 • Siddende stilling – balance (stabilitet/ mobilitet)

 • Arousal (vågenhedsgrad – sovende/overaktiv)

 • Fremme styrede bevægelser af hoved, hånd, arm eller ben. Det som et led i at fremme det enkelte barns kommunikations valg, samt mulighed for aktiv deltagelse i aktiviteter tilrettelagt af læreren.

 • Pauseaktiviteter – se på hvordan eleven udnytter pausen optimalt (hvile, leg med andre, aktivitet såsom gående/ stående eller andet).

 • Forflytninger – vurdere mulighederne for egen aktivitet, med henblik på typen af forflytning, eller type af liftsejl.

Hjælpemidler, herunder vejledning og tilpasning af relevante hjælpemidler (ganghjælpemidler, ståstativ, arbejdsstol samt lejringspuder

Vi ønsker at fremme barnets aktive deltagelse i hverdagen. Dette gør vi i samarbejde med ergoterapeuter, skolens lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere.

 

Fysioterapeutiske indsatsområder

Udgangsstillinger

Vi har fokus på barnets udgangsstilling (siddende, liggende, stående). Hvis fx bækkenet er asymmetrisk eller roteret får det ofte betydning for den siddende balance og krops kontrol. For nogle børn medfører det, at de spænder unødigt i benene eller hælder overkroppen mod den modsatte side, for at kunne holde balancen i den siddende stilling. Dette kan medføre en skæv ryg, som med tiden bliver mindre og mindre mobil.

Sammen med ergoterapeuterne har vi i fællesskab fokus på at det enkelte barn får tilbudt så mange stillingsskift i løbet af dagen som muligt. Stillingsskrift har betydning for barnets arousal (vågenhedsniveau), forebyggelse af kontrakturer (indskrænket ledbevægelighed) og for almen velbefindende.

Neuromuskulær kontrol

Stabilitet og mobilitet er udgangspunktet for alle bevægelser, om det er en lille bevægelse som f.eks at dreje hovedet mod noget interessant eller en stor bevægelse som f.eks at kunne gå (med- eller uden støtte fra voksen eller hjælpemiddel), så kræver det stabilitet omkring bestemte dele af kroppen, for at andre dele kan være mobile.

Dette fokus arbejder vi med i terapien i forbindelse med udførslen af daglige færdigheder, da det skal være overførbart og give mening for barnet, såsom at forflytte sig (eks fra siddende til stående, eller at rulle). Ved mange gentagelser og guidede bevægelser forsøger vi at fremme energiøkonomiske bevægelser for at hjælpe barnet til at opnå så meget selvstændighed som muligt.

Vi arbejder i terapien bl.a. ud fra Bobath konceptet, Neurodynamik og normal motorisk udvikling.

Respiration

For nogle børn er respirationen (vejrtrækningen) væsentligt påvirket, i sådan en grad, at de har brug for hjælpemidler for at fremme ventileringen af lungerne, få mere ilt i kroppen eller hjælp til at hoste slim og sekret op fra lungerne. Ved at varierer udgangsstillingerne i hverdagen til eks stående og liggende på forskellige måder (side- og maveliggende) kan vi passivt påvirke lungefunktionen i eks pauser. Derudover kan vi manuelt (ved brug af vores hænder) påvirke bevægeligheden for ribbenene og facilitere til muskelaktivitet i mave- og rygmuskulatur (forbedre forudsætningen for en optimal respiration).

Kroppens funktion og anatomi

Vi har i vores analyse af kroppens funktion og anatomi primært fokus på kropsstammen (rygsøjle og torso), bækkenet, ben og fødder (underekstremiteterne).

I vores analyse af barnets bevægelser og færden (i den liggende-, siddende-, stående- og gående stilling) inddrager vi den viden vi har ud fra vores undersøgelser af eks muskelfunktion, -styrke, -tonus og led bevægelighed. Denne viden bruger vi til at vejlede personalet omkring barnet i hensigtsmæssige udgangsstillinger og måder at støtte barnet på, så det har mulighed for at deltage så aktivt som muligt.

Årligt bliver eleverne undersøgt med udgangspunkt i CPOP-materialet, hvor elevens ledstatus registreres så vi kan følge med i, om der er sket ændringer for ryg, hofte, knæ og fod.

I terapien bruger vi bla ledmobiliserings teknikker, faciliterer til øget muskelaktivitet via eks guiding og udgangsstillinger med vægtbæring på enkelte led. Vi arbejder også med udgangsstillinger målrettet aktivering af specifik muskelaktivitet, vi bruger mange gentagelser og tilgangen fra neurodynamikken.

Sanseintegration

Sammen med ergoterapeuterne har vi fokus på at give barnet de rette sansestimuli, så barnet får mulighed for at bearbejde de sanseindtryk de modtager og respondere hensigtsmæssigt på disse. Børnene på Kirkebækskolen har ofte forskellige behov for sansestimulation for at kunne regulere arousal (deres vågenhedsniveau). Vi forsøger at skabe en balance i barnets autonome nervesystem med henblik på, at barnet både kan holde sig vågen og finde ro i kroppen til at slappe af uden at falde i søvn. En balance, så barnet hverken er ”for vågen”/ overgearet eller ”for afslappet”/sovende – når dette niveau er tilpas reguleret er vores fokus at børnene deltager aktivt i forskellige udgangsstillinger.

Hjælpemidler

Fysioterapeuterne afprøver ofte nye hjælpemidler – vi følger udviklingen inden for hjælpemiddelområdet og har tit nye hjælpemidler på prøve, for derigennem at imødekomme alle børnenes individuelle behov, herunder funktionsniveau. Derudover er vi sparringspartner til kommunen i fht. kørestole, ståstativer, gangvogne til hjemmet – eller i forbindelse med tilpasningen af kropsbårne hjælpemidler (som f.eks korsetter eller fod kapsler).

På skolen er vores primære fokus på:

 • Arbejdsstole og skråskamler

 • Sejl

 • Ståstativer

 • Ganghjælpemidler(eks. Gangvogn, rollator)

 • Forflytnings hjælpemidler (eks glidebræt/- stykke eller drejeskive)

 • Kropsbårne hjælpemidler

 • Vejledning omkring kørestole