Billedet på sidehoved

Kirkebækskolen

Billedet på sidehoved

Målet med ergoterapi

Målet med ergoterapi på Kirkebækskolen er, at vedligeholde barnets færdigheder og funktioner og forhale sekundære symptomer. I træningen er der specielt fokus på barnets sansemotoriske og finmotoriske færdigheder. Vi har særligt fokus på følgende i både undersøgelsen af og træningen med barnet:

 • Udgangsstillinger

 • Sanseintegration/sansestimulation

 • Ansigt, mund og svælg

 • Nakke og hals (herunder hovedkontrol)

 • Skuldre, arme og hænder (herunder håndmotorik)

 

Undervisningsrelateret ergoterapi

Vi yder undervisningsrelateret ergoterapi og deltager fx i fag som madkundskab, svømning, gymnastik eller emnerelaterede fag. Vores fokus i den undervisningsrelaterede ergoterapi er:

 • Barnets udgangsstilling (siddende, liggende, stående)

 • Barnets arousal (vågenhedsniveau)

 • Medinddragelse: guidning af barnets krop eller hænder i aktivitet

 • Spisetræning på klassen

 • Indstilling af hjælpemidler fx stole og borde

 • Udformning af kropsbårne hjælpemidler fx håndskinner

 

Ergoterapeutiske indsatsområder

Udgangsstillinger

Vi har fokus på barnets udgangsstilling (siddende, liggende, stående). Udgangsstillingen har blandt andet betydning for håndmotorikken, mundmotorikken samt hovedkontrol og bevægelighed af hals og nakke. Hvis fx bækkenet er asymmetrisk eller roteret får det ofte betydning for den siddende balance og kontrol. For nogle børn medfører det, at de må bruge armene som støtte for at opretholde den siddende stilling og de kan derfor ikke samtidig bruge hænderne til at fx trykke på en 01 kontakt eller gribe om et stykke legetøj. For nogle børn betyder det, at nakken falder/hælder mod den ene side, hvilket påvirker synet og på sigt bevægeligheden. En asymmetrisk udgangsstilling kan også få en betydning for barnets evne til at spise og drikke.

Vi har også i samarbejde med fysioterapeuterne fokus på, at barnet har forskellige udgangsstillinger og tilbydes stillingsskift i løbet af dagen. Stillingsskrift har betydning for barnets arousal (vågenhedsniveau), forebyggelse af kontrakturer (indskrænket bevægelighed) og for velbefindende.

Sanseintegration/sansestimulation

Vi har fokus på at give barnet de rette sansestimuli, så barnet får mulighed for at bearbejde de sanseindtryk de modtager og respondere hensigtsmæssigt på disse. Børnene på Kirkebækskolen har ofte forskellige behov for sansestimulation for at kunne regulere arousal (deres vågenhedsniveau). Vi forsøger at skabe en balance i barnets autonome nervesystem med henblik på, at barnet både kan holde sig vågen og finde ro i kroppen til at slappe af uden at falde i søvn. En balance, så barnet hverken er ”for vågen”/ overgearet eller ”for afslappet”/sovende.

I ergoterapien arbejder vi meget ud fra at ”normalisere” nervesystemet. Flere af børnene har grundet deres hjerneskade et nervesystem der ofte enten over- eller underreagerer på et eller flere typer sansestimuli. Derfor har vi fokus på undersøgelsen af alle syv sanser og gennem træning, at opnå en balance og dermed en hensigtsmæssig sansebearbejdning. Hvis sansebearbejdningen er i ubalance vil adfærden og søvnmønstret ofte afspejle dette.

Vores fokus er meget på de tre kropsorienterede sanser; følesansen, muskel-ledsansen og bevægelses- og balancesansen. I træningen gør vi fx brug af dybe tryk, kæde- og kugledyner, børsteterapi, trampolin, forskellige gynger og terapibolde for at stimulere disse sanser.

Vi vejleder og rådgiver desuden personalet om barnets behov for sanseregulering samt om sansemotoriske hjælpemidler til brug i klassen.

Vi arbejder ud fra sanseintegrationsteorien (J. Ayres) og gør brug af Wilbargers Protocol og Sensory Profile (W. Dunn).

Ansigt, mund og svælg

Spise-, drikke- og synkefunktionen kan hos nogle børn og unge være påvirket grundet muskelspændingsforstyrrelser i krop, ansigt, mund og omkring svælget, af asymmetrisk siddestilling eller asymmetri over hals og nakke, af stramme muskler/led og fejlstillinger eller af vejrtrækningsforstyrrelser og/eller stereotypier i hænder/mund. Vi tilbyder mundmotorisk stimulering og træning. Derudover udarbejder vi, der hvor det er relevant, en mundmotorisk vurdering, der er en grundig beskrivelse af barnets mundmotoriske færdigheder og funktioner.

I træningen kan der fx være fokus på funktionen i kæbe, læber og tunge. Specifikt kan det være på at dæmpe overfølsomhed i og omkring munden, tandbørstning, skubbe brækrefleksen længere tilbage i munden eller på kæbens position, læbelukke eller tunge- og tyggefunktionen.

Vi kigger på barnets siddestilling, da denne er af stor betydning for mobilitet i ansigt og mund og dermed har betydning for evnen til at bearbejde og kontrollere mad og væske. Vi er desuden opmærksomme på de kliniske tegn på fejlsynk. Disse tegn kan indikerer, at spyt, mad og/eller væske er kommet i luftvejene, hvor hvis det ender i lungerne kan udvikle sig til en lungebetændelse.  

Vejledning af personale samt tiltag kan omfatte siddestillingen i forbindelse med måltidet, udlevering af relevant småhjælpemidler (specialglas/ bestik) samt ændring af madens og væskens konsistens, så disse matcher barnets mundmotoriske forudsætninger.

Vi tager i undersøgelserne og træningen udgangspunkt i Oral Placement Therapy (OPT) og Facial Oral Tract Therapy (F.O.T.T.).

Hals og nakke (herunder hovedkontrol)

Vi har i både den vedligeholdende og den undervisningsrelaterede ergoterapi fokus på bevægelighed og stillingen af hals og nakke. Hovedkontrol og bevægelighed af hals og nakke har betydning for synet og for evnen til at synke spyt, spise og drikke.

Ergoterapeuterne gør brug af både passive og aktive øvelser til at fremme og vedligeholde kontrollen og bevægeligheden. Ofte gøres der i træningen brug af vestibulær stimulering og forskellige maveliggende udgangsstillinger, hvor barnet gennem leg motiveres til at løfte hovedet og styrke nakkens muskler. Vi gør brug af manuelle udspændings- og mobiliseringsteknikker (blandt andet neurodynamik) for at vedligeholde bevægeligheden og forhale stramme muskler og fejlstillinger.

Skulder, arme og hænder (herunder håndmotorik)

Vi arbejder med håndmotoriske aktiviteter for at vedligeholde færdigheder som fx greb i forbindelse med spisning og mulighed for at anvende kommunikationshjælpemiddel. Vi forsøger at finde de aktiviteter, der motiverer barnet til at anvende hænderne, mærke forskellige overflader og materialer samt styrke grebet. Der er fokus på at guide barnet i håndmotoriske aktiviteter med og mod tyngden fx appelsinpres og boldtårn hvor barnet i forskellige udgangsstillinger samtidig sanser med hænderne.

Yderligere er der fokus på at vedligeholde ledstatus og bevægelighed af skulderbæltet, albuer og hænder. Vi gør fx brug af ledmobiliseringsteknikker, kinesio tape, vægtbæring og MotoMed håndcykel.

Desuden har vi fokus på at forebygge fejlstillinger, smerte og hygiejneproblemer i hænderne samt vejleder og rådgiver omkring ortoser (håndledsskinner).  

Vi ledmåler årligt barnets skulder, arme og hænder ud fra CPOP.

Hjælpemidler

Ergoterapeuterne vejleder, afprøver og indstiller løbende de hjælpemidler, som barnet har behov for på skolen. Derudover vejleder vi og hjælper vi til, når barnet skal have nyt eller udskiftet hjælpemidler i hjemmet eller have kropsbårne hjælpemidler (som fx håndledsskinner).

Vores primære fokus er på:

 • Arbejdsstole og skråskamler

 • Toiletstole

 • Sejl

 • Småhjælpemidler som bestik, glas og tallerkner

 • Sansemotoriske som gynger, kæde- eller kuglepuder, -veste og -dyner

 • Håndskinner (specialfremstillede eller præfabrikeret)

 • Albueskinner/ armstrækkere

 • Kørestol