Billedet på sidehoved

Kirkebækskolen

Billedet på sidehoved

Forældreforeningen Kirkebæk er en frivillig forening af forældre til børn med multiple funktionsnedsættelser.

Foreningen er stiftet med det hovedformål at få etableret bofællesskaber og/eller botilbud til netop denne målgruppe af unge over 18 år med fysisk og psykisk udviklingshæmning og manglende verbalt sprog.

Over hele landet er der en udtalt mangel på boliger til denne målgruppe. Som alle andre forældre ønsker vi, at vores børn skal have et godt liv under de bedste betingelser, også når de bliver voksne.

Foreningen har eksisteret i to år, og består for nuværende af 50 medlemmer, der repræsenterer 31 børn og unge fortrinsvis bosiddende i Region Hovedstaden.

Vi afholder løbende relevante arrangementer og sender nyhedsbreve til vores medlemmer.