Billedet på sidehoved

Kirkebækskolen

Billedet på sidehoved

Skolebestyrelsesmøde 29.8.2016

Tilstede:

Jane Bøgh

Finn Vogensen

Lone Klittegaard

Ann-Mari Mortensen

Jakob Jensen

Helle Staxen

Iben Goffmann

Jeanet Gustafson (referent)

 

Afbud:

Lis Mogensen

Ann-Louise Otos

Karin Kjær Christofferen

Ebbe Rosenberg

 

Uden afbud:

Jørn Fabricius Klitgaard

 

 

Dagsorden godkendt

Prosareferat godkendt

 

1.0 Referat af sidste møde

Referat godkendt

 

2.0 Faste punkter og længere orienteringspunkter

 

2.1 Skolens økonomi.

Helle informerer om vores økonomi. Vi har lidt flere penge end vi havde regnet med. Lige før sommerferien og i sommerferien modtog vi besked om at vi fik 3 børn mere end vi havde regnet med.

 Vi har ikke en forventning om, at vi når at bruge alle de penge vi har i overskud. Vi ved dog, at vi har nogle store poster i løbet af efteråret. Et sommerseminar for alle medarbejder samt udskiftningen af brikse i huset.

 

2.2 Orientering fra/til

Ishøj Kommune/ER

Etik på nettet – til information fra Børne- og Undervisningsudvalget

Intet, da Ebbe ikke deltog i mødet.

 

Skolebestyrelsens formand JB

Jane bragte i spil, hvordan kan vi gøre bestyrelsesarbejdet mere interresant.  

 

Skolens ledelse/IG

 

Status på skolestart 2016 – 2017

Det går godt med de små nye. De trives og er faldet godt til. Vi har en stor indskoling i år. Vi har lige ansat 3 lærere, 5 pædagogmedhjælpere, 3 pædagoger og 3 ergoterapeuter.  

Vi er kommet godt fra skolestart. Skolens indsatsområde for skoleåret 2016/2017 er IT. Vi skal have ny læringsplatform – i Ishøj bliver det MeeBook der blev valgt. Det skal være fuldt implementeret i slutningen af 2017, så vi har god tid at lære det godt at kende i huset.  Vi indfører som noget nyt: Pragmatisk Profil for elever, når de begynder på 1., 4., og 7. klassetrin. Det er en måde at kortlægge børnenes kommunikation, og bliver en del af BørneLAP. Vi vil gerne have, at en lærer og en pædagog kommer og  fortæller bestyrelsen om Pragmatisk Profil og brugen af det.

 

Dagtilbud aka Børnehuset Kirkebæk

– se punkt 5.4

 

Faggrupperne/JJ

Intet

 

2.3 Støtteforening/JB

Salget af sodavand og kage ved Grand Prix gik rigtig godt.

Støtteforeningen vil snart mødes og planlægge. Der kommer på et tidspunkt en markedsdag og muligvis noget banko. Overskuddet som kommer fra disse aktiviteter, er penge som skolen eller klasserne kan søge om. Dette kan være noget som skolen ikke har råd til eller ikke har mulighed for at bruge penge på.

 

3.0 Punkter til gensidig kort orientering

Intet

 

4.0 Punkter til debat

Intet

 

5.0 Punkter til beslutning

 

5.1 Budget 2017 – 2020 for Ishøj Kommune

Jane synes vi skal gøre kommunen opmærksom på, at man som kommune kun skal hjemtage børn til eget tilbud, hvis det giver mening på andre fronter end på økonomien. Der skal stadig være kvalitet i tilbuddet.

Bestyrelsen synes ikke, at der skal være besparing på bl.a. synskonsulent til Ishøjs børn.

Vi er godt opmærksomme på, at ingen at spareforslagene kommer til at ramme børnene på Kirkebækskolen – vi talte lidt frem og tilbage om, om skolebestyrelsen skal kommentere på besparelser der ikke rammer Kirkebækskolen.

Iben skriver et høringssvar og fremsender det til Børne- og Undervisningsudvalget.

 

5.2 Lukkedage i dagtilbud og SFO i 2017, 2018 og 2019.

Vi plejer at have skolelukket de 3 dage først påske, hvor SFOén har åben. Det ønsker vi stadig. I Ishøj holder man lukket, hvis der er 4 dage eller derunder af de indeklemte dage – vi har altid haft det sådan, at vi kun holder lukket, hvis der er 3 dage eller mindre. Det ønsker vi stadig at holde fast i.

Iben skriver et høringssvar samt vores forslag til ferieplan for Kirkebækskolen og SFO og fremsender det til Børne- og Undervisningsudvalget.

 

5.3 Skoleferier og fridage i skoleåret 2017/2018 – 2019/2020

Vi talte om, at Ishøj lægger op til, at første skoledag efter sommerferien skal være en onsdag, hvor vi har været vant til at starte en mandag. Vi tale om for og imod at de små nye skulle starte samme dag som de andre. Alle børn skal have 200 skoledage, og som en del af at vi nu skal følge Ishøj, så er 1. maj og grundlovsdag lukkedage herude. Det vil sige, at hvis skolen starter en onsdag, så skal der finde nogle dage på et andet tidspunkt. Der var mest stemning for at vi starter op om mandagen.

Iben skriver et høringssvar og fremsender det til Børne- og Undervisningsudvalget.

 

5.4/2.2 Etablering af særligt dagtilbud på Kirkebækskolen.

Håndværkerne er godt i gang. Vi har fået ansat personale. 2 pædagoger og 1 pædagogmedhjælper. De er alle ansat på 30 timer om ugen på Kirkebækskolen. De starter alle 1. okt, hvor børnene starter 17. okt. Det giver mulighed for, at personalet sammen med Iben kan forberede sig godt på deres start. Birgit Kirkebæk kommer ud en dag og taler med de nye ansatte og fortæller om tankerne om småbørnstilbuddet.  Ishøj er gået i gang med at regne, men vi ved endnu ikke hvad taksten kommer til at lyde på, og før vi ved det, kan vi ikke sælge pladser til andre kommuner. Oprettelsen til af børnehuset Kirkebæk betyder en ændring i bestyrelsens sammensætning.

Iben skriver høringssvar og fremsender det til Børne- og Undervisningsudvalget.

 

6.0 Dagens emne IT-læring på Kirkebækskolen

– udsættes til næste møde.

 

 

7.0  evt.

Finn spørg til hvilke talemaskiner vi har på skolen til afprøvning. Vi opfordrer til at tage kontakt til talepædagogen eller kommunikations centret.