Billedet på sidehoved

Kirkebækskolen

Billedet på sidehoved

Børnehuset Kirkebæk åbnede i oktober 2016. Børnehuset er et takstfinansieret, kommunalt dagtilbud til børn med multiple funktionsnedsættelser i 0 – 7- års området. Tilbuddet er et særligt tilrettelagt dagtilbud efter §32 i serviceloven, og det drives i et samarbejde mellem Ishøj og Vallensbæk kommuner. Ønsker man plads i Børnehuset til sit barn, skal man henvende sig i og aftale med PPR i sin hjemkommune, der herefter tager kontakt til PPR, Ishøj kommune.

Børnehuset er fysisk placeret på Kirkebækskolen, der er en specialfolkeskole for børn og unge med multiple funktionsnedsættelser uden verbalsprog. Der er på skolen 0. – 10. klasse og desuden en Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) – en 3-årig ungdomsuddannelse i forlængelse af grundskolen.

Børnehuset er normeret til 6 børn.

Medarbejdere i Børnehuset er pædagoger og pædagogmedhjælpere.

Der er såvel fysio- som ergoterapeuter, der varetager vedligeholdelsestræning af børnene.

Desuden er der tilknyttet tale/hørepædagogisk og psykologisk bistand fra PPR, Ishøj Kommune.

Daglig leder af Børnehuset er Kirkebækskolens leder, Iben Goffmann. Afdelingsleder, Jeanet Gustafson, varetager sparring og udvikling af Børnehuset.

Børn kan efter aftale med hjemkommunen blive kørt til og fra Børnehuset med handicapbus.

Børnehuset har egen indgang og holder til i to store lokaler i et hjørne af Kirkebækskolen. Børnehuset har sit eget indhegnede legeområde og har desuden adgang til skolens store, handicapvenlige legeplads og udendørsareal. Børnene kan komme rundt i kørestol, der er handicapvenlige legeredskaber, bl.a. en stor kørestolsgynge, der er en sandkasse hævet fra niveau, transportable bålsteder mv.

Børnehuset har mulighed for at anvende alle faciliteter på Kirkebækskolen såsom multisal, træningssal, varmtvandsbassin, pædagogisk læringscenter med bøger og computere, madkundskabslokale mm.

Børnehusets og Kirkebækskolens kerneopgave er at:

”Alle børn skal have en god hverdag med læringsmuligheder i alle aktiviteter”

Vi arbejder i Børnehuset med at give børnene de bedste forudsætninger for at kunne udvikle sig i forskellige sociale sammenhænge. Vi anser børnenes kommunikative udfordringer som deres væsentligste, og derfor er indsatsen omkring at støtte børnenes kommunikation helt central for samtlige medarbejdere i Børnehuset. Vi bruger totalkommunikation i videst muligt omfang, dvs. tegn til tale, pictogrammer, talecomputere og generel tolkning af børnenes mimik og udspil.

I Børnehuset ser vi vores arbejde som guidning og vejledning af børn og forældre mod det mål at børnene skal blive så:

  • Nysgerrige
  • Selvhjulpne
  • Demokratiske
  • Robuset
  • Socialt kompetente
  • Fysisk kompetente
  • Kommunikativt kompetente

- som overhovedet muligt

Denne side er under opbygning – mere information er på vej.