Billedet på sidehoved

Kirkebækskolen

Billedet på sidehoved

Kirkebækskolen

Referat af: Skolebestyrelsesmøde

Dato: tirsdag d. 7. november 2017

 

Indkaldt:

Jane Bøgh, formand

Anline Jakobsen, medarbejderrepræsentant

Ann-Louise Otos - afbud

Ann-Mari Mortensen - afbud

Finn Vogensen

Jørn Fabricius Klitgaard – ikke mødt

Jakob Jensen, medarbejderrepræsentant

Lone Klittegaard

 

Ebbe Rosenberg, Ishøj Byråd - afbud

Christian Grau viceskoleleder

Iben Goffmann, skoleleder

 

 

Jane Bøgh indledte mødet med at overrække en smuk buket til Christian Grau, der pr. 1. november 2017 er ansat som viceskoleleder på Kirkebækskolen.

Jane bød Christian hjerteligt velkommen omkring bestyrelsesbordet og fortalte, at hun og resten af bestyrelsen havde set frem til, at han skulle komme og glædede sig til samarbejdet.

 

 

0.0

Godkendelse af dagsordenen:

Dagsorden godkendt.

 

1.0

Referat fra sidste møde:
Vi kan ikke finde referatet. Iben skal lede efter blandt Bentes eftreladte

 

 

2.1

Skolens økonomi/HSB

Helle orienterede om skolens økonomi.

 

 • 1,1 mill. er pr. søgt overført til 2018
 • Skolens økonomi er bedre end vi først havde regnet med. Det skyldes primært, at der i løbet af skoleåret er kommet en ekstra elev til skolen og at vi stadigt har en elev på skolen, som vi havde forventet ville forlade og til fordel for andet skoletilbud. Dertil er der også blevet indskrevet en del børn i Børnehuset.
 • Kommunerne har ændret opsigelsesbetalingen fra nuværende: Løbende måned + 3 mdr. til løbende måned + 1 mdr.

Ændringen træder i kraft pr. 1. januar 2018.

 • Der venter en besparelse på 2%, svarende til ca. 1.3 mill. på os i 2018.

2.2

Orientering fra/til:

 

Ishøj Kommune/ER

 • Forslag til procedure for behandling af sager mobning var efter endt høring til behandling på mødet den 10.10. Proceduren blev vedtaget og udsendes. Punktet er på BUU’s møde 7. november 2017.
 • Rammeaftalen mellem Center for Børn- og Forebyggelse og Kirkebækskolen for levering af fysioterapi og ergoterapi til børn og unge blev vedtaget. Rammeaftalen udgør i skoleåret 2017/ 2018 kr.  1.514.519,00. Beløbet er kr. 111.000,00 højere end sidste skoleår.

 

Skolebestyrelsens formand

 

 

Skolens ledelse/IG

 • Orientering om suppleringsvalg til skolebestyrelsen
 • Orientering om skolens AntiMobbestrategi, som behandles i BUU 2017.11.07
 • Ny procedure for at indhente div. sedler mv. fra forældrene, hvor Iben kontakter forældrene telefonisk, hvis div. sedler og skemaer ikke er returneret til skolen efter én rykker.
 • Der er nu  4 små børn i Børnehuset og at der er  endnu et på vej pr. 1. januar 2018. Vi har nu kun én ledig plads.
 • Der har været besøg fra børneforvaltningen fra Vesterås Kommune. Det er i Sverige.
 • Tale-hørekonsulent Tine Frehr Hansen har søgt og fået orlov fra 1. januar og et år frem. Der er ansat en vikar.
 • 4. december 2017 får skolen igen i år besøge af borgmester Henrik Rasmussen, Vallensbæk Kommune. Det glæder vi os til.

 

 

Medarbejderrepræsentanterne/AJ + JJ

 

 • AnLine orienterede om Torsdagsliv og at der er truffet beslutning om, at grupperne bliver gennemgående for hele året.
 • Anline orienterede om, atPædagogerne har gennemført et videoanalyse kursus. Det er et kursus som lærerne har gennemgået.
 • Anline orienterede om, at der er SFO-afslutning 21. juni og at der bydes på MGP
 • Jakob orienterede om, at lærerne har haft et kursusbesøg på Rock-museet i Roskilde.

 

2.3

Støtteforening/JB

 • Støtteforeningen deltager med salg af hjemmebagte julesmåkager.

 

2.4

Punkter til gensidig kort orientering.

 

 

 

 

4.1

Hvordan skal vi tilrettelægge suppleringsvalget til skolebestyrelsen d. 28. november 2017,

 - så vi får skabt interesse og nysgerrighed om arbejdet.

Vi mangler en del medlemmer, så vi skal lægge os i selen og få fortalt om, hvor vigtigt et arbejde det er at være medlem af en skolebestyrelse.

 

 • Der bliver suppleringsvalg til skolebestyrelsen onsdag d. 13. december 2017 i forbindelse med Julefesten.
 • Der er uddelt opgaver: Iben skal skrive ud og indkalde ”statements” fra medlemmerne af den nuværende bestyrelse og laver en flyer, der skal ud til samtlige familier. Der skal indkaldes til valgmøde, forstået som en valgbod på skolen som bemandes med medlemmer af den siddende bestyrelse.
 • Det kan lokkes med ”valgflæsk” aka småkager og guf i boden.


Bestyrelsens forældrevalgte medlemmer:
Jane Bøgh, formand

Finn Vogensen

Louise Otos

Ann-Mari

Lone Klittegaard

Lis Mogensen er udtrådt; Ann-Mari Mortensen vil gerne udtræde; Jørn Fabricius Klitgård lader sig ikke kontakte og har meget længe reelt været ude.

Der skal laves en del PR. Skolens ledelse hjælper gerne til.

 

 • Iben nævnede at Børnehuset og STU meget gerne skal være repræsenteret i skolebestyrelsen.

 

5.1

Etik i forbindelse med optagelse af video.

Vi skal som den næste retningslinje formulere os om, ”etik” i forbindelse med optagelser, når vi laver videoanalyser.

Forbered jer til samtalen ved at overveje, hvilke situationer der ikke er velegnede til at videooptage.

Pædagogerne er i gang med et kursusforløb, som lærerne har haft, om videoanalyse. I den forbindelse har spørgsmålet naturligt rejst sig: Hvordan skal vi forholde os, når vi videooptager børn og voksne i læringssituationer.

 

 • Iben fortalte, at vi har brug for at høre de forældrevalgte om, hvilke tanker de har gjort sig i forbindelse med, hvordan skolens medarbejdere skal forholde os, når vi videofilmer elever/voksne i forbindelse med videoanalyse og når vi vælger udklip.
  Forældrene i bestyrelsen var af den holdning, at vi måtte videooptage det, skolens medarbejder tænker, der skal optages for at kunne forstå eleverne og for at blive dygtigere til at tolke eleverne. Der var ej heller forbehold for prekære situationer som f.eks. når elever kramper eller græder. Eneste situation, der til enhver tid er ”NO GO” er når eleverne ikke har tøj på.
 • Vi havde en rigtig god debat om emnet. Forældrene tænkte, at det skal være et fast indslag når skolen indkalder til første forældremøde for de nye skolebegyndere inden ferien. Og bestyrelsen opfordrede skolen til at kontakte forældrene og få deres accept.

 

 

 

Eventuelt.

Iben spurgte til Skolefotograferingen.

Der var ikke den store jubel, blandt forældrene, over de nye billeder.

Der kom følgende forslag:
Lad fotografen gå rundt i klasserne og tage billeder af børnene.

 

 

Datoer til kommende møder:

 

 • 19. marts 2018
 • 15. maj 2018
 • 23. maj - forældremøde

 

 

Således hørt af Iben Goffmann/2017.11.07